verslag herdenking Markt voor Joden

6 november 2017

Tijdens jaarlijkse herdenking Markt voor Joden

Facebookgroep steunt adoptieproject Kindermonument

De jaarlijkse herdenking van de Markt voor Joden op 3 november is dit jaar extra in de belangstelling gezet dankzij de Facebookgroep “Herinneringen aan de Rivierenbuurt”. Namens deze groep bood Ton Apon de kinderen die het kindermonument hebben geadopteerd een cheque aan van € 200. Het bedrag werd de afgelopen weken door de facebookgroepleden bijeengebracht bij wijze van jubileumgeschenk wegens het behalen van het aantal van 2.000 leden. Om deze mijlpaal te vieren wilde de groep iets bijzonders doen voor een goed doel in de Rivierenbuurt waarbij de keuze viel op de kinderen die al sinds 1986 jaarlijks het monument “Markt voor Joden” adopteren.

Ook dit jaar presenteerden de leerlingen van groep 8 van de St. Catharinaschool de onderwerpen waaraan zij het afgelopen jaar rond het thema “Vrijheid” hebben gewerkt. Groepslerares Sharita Ramlagan verwoordde daar haar eigen positieve ervaringen uit de tijd dat zij als leerling op haar oude school aan een soortgelijk adoptieproject deelnam. De kinderen deden vervolgens verslag van al hetgeen zij in klassenverband hadden ondernomen: gesprekken met tijdgetuigen en hun kinderen, de excursies naar de Dokwerker en het Verzetsmuseum.

Namens de gemeente Amsterdam sprak Sebastiaan Capel over het grote belang om deze gebeurtenis van 76 jaar geleden jaarlijks te blijven gedenken. In het bijzonder verwees hij hierbij naar de vorig jaar overleden Mirjam Ohringer, die als verzetsstrijdster tijdens de oorlog en later via onze stichting opkwam tegen het onrecht van discriminatie.

Tijdens de bijeenkomst in de speeltuinzaal waren op diverse panelen de activiteiten zichtbaar die de kinderen in de aanloop naar de jaarlijkse herdenking hadden ondernomen rond het thema Vrijheid. Ook werd in aanwezigheid van alle aanwezigen in de speeltuin een spandoek onthuld waarop de aanduiding Vrijheid levensgroot vermeld staat, exact op de plek waar in 1941 de nazi’s markt voor Joden lieten opstellen.

Tenslotte werden bij het monument in de Gaaspstraat bloemen en kransen geplaatst en werd een minuut stilte in acht genomen. De meeste van de ca. 100 deelnemers maakten tenslotte van de gelegenheid gebruik om elkaar in het speeltuingebouw te ontmoeten.

 Zie verder ook;
Filmimpressie herdenking Kindermonument Markt voor Joden 3-11-2017
Beelden van de herdenking Kindermonument Markt voor Joden 3-11-2017
Foto’s herdenking Kindermonument Markt voor Joden 3-11-2017
Aanbieding aan de kinderen van het Kindermonument Markt voor Joden van het jubileumcadeau door de facebookgroep Herinneringen aan de Rivierenbuurt
en

 

 

Add Your Comment

Laat een bericht achter