Kindermonument

Over het Kindermonument aan de Gaaspstraat

Bij de ingang van de speeltuin in de Gaaspstraat, te Amsterdam staat een monument ter nagedachtenis aan de vele Joodse buurtgenoten die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Op 3 november 1941 wezen de nazi’s het speeltuinterrein aan als een “Markt alleen toegankelijk voor Joden”.Het Kindermonument

Alleen dáár mochten zij nog hun koopwaar aanbieden en hun boodschappen doen. Op deze wijze werd het voor de Duitsers tevens makkelijk om de joden op te pakken en weg te voeren naar de concentratiekampen.

Zo’n 13.000 Joodse bewoners van de Rivierenbuurt zijn in de periode 1941-1943 gedeporteerd naar de vernietigingskampen.

Hun namen vindt U op Het joods digitaal monument. Slechts een klein aantal keerde terug.

Kindermonument

Het monument is opgericht om alle kinderen, van welke afkomst dan ook, te laten beseffen wat hier in deze speeltuin tijdens de oorlogsjaren is gebeurd. De bedoeling hiervan is om het samen leven en dus ook het samen spelen te bevorderen, zodat het afschuwelijke van 1940-1945 zich nooit meer zal herhalen.

Het monument is een compositie van spelende kinderen van verschillende rassen, een symbool van onze hedendaagse samenleving. De tekst “Samen leven, samen spelen” benadrukt de bedoeling van dit monument. Het is ontworpen en gemaakt door de kunstenares Truus Menger, die zelf gedurende de oorlogsjaren in het verzet heeft gewerkt.

Voor de oprichting en instandhouding van het monument is in 1986 de Stichting Kindermonument in het leven geroepen. In het bestuur van deze stichting zitten 9 leden waarvan 2 afgevaardigden van de St. Catharinaschool en 2 van de Speeltuin.

IMGP2180De leerlingen van de St. Catharinaschool hebben het monument geadopteerd. Dat wil zeggen dat de kinderen van groep 8 een jaar lang het onderhoud voor hun rekening nemen. Verder neemt de school deel aan de jaarlijkse herdenking op 3 november, de dag waarop in 1941 de Markt voor Joden werd opgericht. Aan het einde van het schooljaar dragen de leerlingen van groep 8 de adoptie van het monument over aan groep 7.