Uitnodiging herdenking 3 november 2021

We willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij deze herdenking. Het programma zal dit jaar weer in het speeltuingebouw mogen plaatsvinden.
Programma:
12.00 Inloop
12.30 Start programma met verschillende sprekers en muziek.
13.30 herdenking bij het monument. zie verder de flyer