verslag herdenking 2 november 2018

Verslag Herdenking 2 november 2018 Stichting Kindermonument/Markt voor Joden

Op een zonnige vrijdag 2 november 2018 vond aan de Speeltuin in de Gaaspstraat wederom de jaarlijkse herdenking plaats van een inktzwarte bladzijde uit het collectieve geheugen van de wijk en De Rivierenbuurt in Amsterdam. Stichting Kindermonument/Markt voor Joden, de kinderen van de Catharina school en vele buurtbewoners en aanwezigen herdachten samen de duizenden buurtbewoners en kinderen die hun leven verloren in de vernietigingskampen als gevolg van de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter tegen de Joodse bevolking. Deze bezetter had tot verdere uitsluiting van de Joodse bevolking in de Rivierenbuurt besloten en in de periode 3 november 1941 tot 13 augustus 1943 moest de Speeltuin plaats maken voor een Markt voor Joden. Het resultaat is bekend. Van de 17.000 Joden die in de Rivierenbuurt woonden, zijn er 13.000 niet teruggekeerd.

Omdat de spreker die was uitgenodigd, Lody van der Kamp, helaas verhinderd was, sprak Miriam van Aller, bestuurslid van de Stichting Kindermonument/Markt voor Joden. Zij sprak o.a. over de reden van de herdenking, het belang te herdenken en de lessen uit het verleden voor het heden. Hierna sprak Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, namens de gemeente waarbij hij het belang van verdraagzaamheid benadrukte en de kracht van dit soort lokale initiatieven die in de praktijk brengen waar vaak op abstract niveau over wordt gesproken als het gaat om respect, tolerantie en verdraagzaamheid.

Vervolgens vertelden een aantal leerlingen van groep 8 van de Catharina school over hun bezoek aan het Verzetsmuseum, de wandeling langs de vele plaatsen van herinnering in de buurt en droegen ze gedichten voor van de Joods- Nederlandse schrijfster Ida Vos.

Tenslotte werden bij het monument in de Gaaspstraat bloemen en kransen gelegd en werd een minuut stilte in acht genomen. De kinderen legden er rode rozen neer en er werden vele bloemenkransen neergelegd namens verschillende organisaties. Wij willen ze hieronder graag noemen:
Kinderen van groep 7 en 8 van de Sint Catharinaschool
Stichting het Kindermonument
De Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid
Centrale Vereniging Ambulante Handel
Bestuur stadsdeel Zuid
PvdA
Huis van de Wijk
Stichting Vriendenkring Mauthausen
Dynamo

We kijken terug op een waardige en ingetogen herdenking en willen graag alle aanwezigen bedanken voor hun komst en hun betrokkenheid. Ook gaat onze speciale dank uit naar alle vrijwilligers en speeltuinmedewerkers zonder wiens inzet deze ochtend niet mogelijk geweest zou zijn!