Restauratiewerkzaamheden

Restauratie

In de week van 19 september zal worden gestart met rrestauratiewerkzaamhedenaan het kindermonument in de Gaaspstraat. Uit onderzoek door de gemeente is namelijk gebleken dat een aantal zwakke plekken dient te worden aangepakt. Daarvoor zal het hoge gedeelte met de spelende kinderen naar het atelier worden vervoerd. Het werk zal twee weken in beslag nemen, waarna het weer wordt teruggeplaatst.

Op het monument zullen wij een aankondiging plaatsen aangaande de reden van het gedeeltelijk ontbreken van het monument, zodat de buurtbewoners en speeltuinbezoekers in dit opzicht worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

namens de Stichting Kindermonument “Markt voor Joden”