Nieuwjaarsreceptie van der Heulgroep

Nieuwjaarsreceptie van der Heulgroep

Jan Vlietman hield de van der Heulgroep scherp.De Kontaktgroep Van der Heul is genoemd naar Bertus van der Heul, die voor de oorlog Duitse immigranten te hulp kwam. Voor zijn verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog heeft hij vier jaar in kamp Haren gezeten. Vanaf 1947 adviseerde hij andere verzetsmensen bij het aanvragen van een buitengewoon pensioen, vooral verzetsdeelnemers uit de linkersectie van het verzet.

Steeds meer mensen gingen hem daarbij helpen, zodat in 1974 besloten werd de Kontaktgroep Van der Heul op te richten. Momenteel legt de Kontaktgroep zich toe op praktische bijstand aan verzetsmensen en hun weduwen en kinderen. Daarnaast spreken de leden over de Tweede Wereldoorlog op scholen en in buurt- en verzorgingshuizen. De groep belegt geregeld interne bijeenkomsten met een deskundige als inleider.

Op het hoogtepunt had de groep 250 leden. Nu zijn daar ruim honderd leden van over, deels tweede-generatieleden. Zo staat het op onze website bij tijdgetuige Jan Vlietman.

Zaterdag 14 januari was de speeltuin gastheer (gastvrouw is een beter woord) voor zeker 60 leden van deze groep. Het was druk en gezellig.


Verzetsmensen

Grote opkomst - allemaal met een verzetsverledenVele aanwezigen – allemaal met een verzetsverleden maar wel een paar jaar ouder natuurlijk. Een historicus zou zich in een paradijs wanen: zoveel levensverhalen, zoveel kennis, zoveel meningen en zoveel inzicht en nog altijd die grote maatschappelijke betrokkenheid.

Je hoort over de oorlog; over koeriersters, helpen van onderduikers, verzetsdaden, concentratiekampen; over Stichting 1940 -1945; over mensen als Wagenaar, Gortzak en Ben Polak die ook deel hebben uitgemaakt van de groep; over de politieke strijd tussen EVC en NVV; over het studentenverzet; over de angst en slappe knieën van de autoriteiten; over de kameraden die in de oorlog omgekomen zijn; over het werk van de Raad van Overleg, over het belang van het maatschappelijk werk van de Stichting en dat er nu weer aan de pensioenen geknabbeld wordt; over de vriendschap en natuurlijk over Bertus van der Heul.


Bertus van der Heul

Verzetsman en vakbondsman Bertus van de Heul was vrijwel blind toen hij uit kamp Haren in Amsterdam terugkwam. Maar hij bleef zich inzetten voor verzetsmensen en hun familie. Via een voorloper van een bandrecorder – één met een stalen draad – kon hij zich met enorm veel wilskracht de wetten eigen maken. Hij werd een deskundige als geen ander en was onvermoeibaar bereid anderen te helpen en te vertegenwoordigen. Uit respect voor zijn werk in en na de oorlog werd de groep om hem heen de Van der Heulgroep genoemd.


De rug recht

Documentairemaker en schrijver Ad van Liempt hield onlangs een inleiding voor de groep. Hij eindigde met: “Ik vind het een eer te mogen spreken met mensen, die toen het er echt op aankwam, hun rug recht hielden.” Speeltuin en Kindermonument vinden het een eer jullie elk jaar te mogen ontvangen.

 

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.