3 november 2014 herdenking

Uitnodiging 3 november herdenking

Beste kinderen, ouders, genodigden en buurtbewoners,

Ieder jaar wordt op 3 november herdacht dat de speeltuin van de Gaaspstraat van 3 november 1941 tot 14 augustus 1943 geen plek was om te spelen, maar door de Duitsers werd opgeëist en omgevormd tot Markt voor de Joden.
3 november herdenking
Joden mochten niet meer in gewone winkels of op de Albert Cuyp hun boodschappen doen en Joodse koopmannen mochten hun waren niet meer verkopen op gewone markten. Zij mochten uitsluitend op de Markt voor de Joden kopen en verkopen. Dit was één van de maatregelen van de Duitse bezetter om de Joden te scheiden van de niet-­Joodse bevolking.

Het kindermonument is opgericht om de vele Joden te herdenken die uit de Rivierenbuurt zijn gedeporteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het motto van de stichting Kindermonument is ‘samen leven, samen spelen.’ Nooit meer mag er zo’n scheiding komen tussen de mensen.

De St. Catharinaschool heeft het kindermonument geadopteerd om de herinnering levend te houden aan de deportatie van de vele Joodse buurtbewoners. En ook om het motto ‘samen leven, samen spelen’ in het hier en nu vorm te blijven geven.

De kinderen van groep 8 van de St. Catharinaschool hebben in het project ‘Oorlog in mijn buurt’ onderzoek gedaan naar de Tweede Wereldoorlog in hun buurt, onder andere door mensen te interviewen die kind waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Rivierenbuurt. De kleine tentoonstelling die te zien is tijdens de herdenking geeft een impressie van hun zoektocht in filmpjes, teksten, foto’s en gedichten.

Programma

12.30 uur

  • Welkom door dhr. Bert Meijer (voorzitter Stichting Kindermonument)
  • Presentaties door de kinderen van groep 8 van St. Catharinaschool
  • Kranslegging en ritueel met rivierstenen bij het Kindermonument

13.30 uur Einde herdenking, gelegenheid voor een drankje in het Speeltuingebouw

Er is gelegenheid om bloemstukken en kransen vooraf te bezorgen in het Speeltuingebouw aan de Gaaspstraat op
maandagochtend 3 november vanaf 10.00 uur.

Wij hopen op uw aanwezigheid tijdens de herdenking op 3 november, in het gebouw van de Speeltuinvereniging, Gaaspstraat 8.

R.S.V.P.

Komt u ook? Laat het ons weten: