4 mei herdenking afgelast

Amsterdam, 24 april 2020

Betreft: afzeggen alternatieve herdenking Rozenoord

Beste, lieve mensen

Onlangs ontving u van ons de uitnodiging voor de alternatieve herdenking op 4 mei bij Rozenoord. Helaas moeten wij u nu mededelen dat ook deze niet ka n doorgaan. Op last van de Gemeente Amsterdam zijn alle herdenkingen in de openbare ruimte verboden. Dit is door het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité op 23 april gecommuniceerd, zoals u kunt lezen hieronder:

Definitief besluit: geen herdenking mogelijk in openbare ruimte

Gisteren is er wederom een overleg geweest in de ‘Amsterdamse driehoek’ (de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie). In dat overleg is erdefinitief besloten dat er geen enkele vorm van een herdenking in de openbare ruimte is toegestaan op 4 mei. Dat betekent dat er op die dag geen programma bij jullie herdenkingsplek georganiseerd mag worden. Ook mag er niet opgeroepen worden om een bloem te leggen, en kan je niet met een klein comité alsnog bij het monument staan rond 20:00.

Wij betreuren dat we ook de alternatieve herdenking niet kunnen laten doorgaan maar hebben uiteraard begrip voor dit besluit en zijn ervan overtuigd dat wij allen op onze eigen wijze de slachtoffers in onze harten en gedachten hebben op 4 mei, net zoals dat al 75 jaar gebeurt. We zullen hen niet vergeten!

We wensen iedereen veel gezondheid, kracht en solidariteit!

Een warme groet,

Comité 4 en 5 mei Rivierenbuurt en Stichting Kindermonument/Markt voor Joden zie ook de volgende bestanden Bewonersbrief gemeente inzake afgelasing 4 mei